torsdag 20 februari 2014

...och hans hustru

Jeanette Rosengren har kommit ut med boken ”I de dödas vilorum”. Det är en ”tegelstensroman”om Malmös begravningsplatser.

Hon skriver där bl a att inte ens i döden syns alla människor vara lika värda. ”Männens namn finns nästan alltid överst, oavsett vilken av makarna som först gått ur tiden. Kvinnornas namn kunde stå i mindre grad och ofta var de älskade, uppoffrande och trofasta.”
”Oftast är det också män som har sina titlar med sig i döden. Kvinnorna för, historiskt sett, ett undanskymt liv på gravstenarna. Inte alltid får de ens ha sitt namn med på stenen. Här vilar fabrikören Emil Svensson och dess kära hustru, kan det stå.”
På Lockarps kyrkogård finns en grav för Gudrun Sylvan, och på hennes gravhäll står ”Gärd av tacksamhet från skånska kvinnor.” Det var småbrukarhustrur som samlade ihop till hällen. Gudrun var hemkonsulent och skrev böcker om bl a köksväxter. Hon var lärare i ladugårdsskötsel och höll kurser i teoretisk mjölkhantering och om olika rationaliseringar som kunde vara kvinnor till hjälp.