lördag 28 september 2013

Att kartlägga och synliggöra kvinnokraft på Söderslätt

Historia har i alla tider huvudsakligen skrivits ur mäns perspektiv. Det mesta har rört sig kring mäns aktiviteter.
Kvinnors historia och kvinnors kulturarv har därför inte dokumenterats lika väl. Ändå var kvinnans betydelse stor i t ex det gamla bondesamhället. Det var hon som var navet i hushållet/på gården, det var hon som stod för barnens uppfostran, det sociala, familjens sammanhållning, det var hon som stod för mat, bak, tvätt, framställning av kläder, hantverk som vävning etc.

Kvinnor på landsbygden hade dessutom sedan länge organiserat sig i nätverk såväl på lokal, kommunal, regional som nationell nivå. De har arbetat med bygdeutveckling, skapat opinion och krävt förändringar. Ändå har kvinnors verk undervärderats.

FemNet vill kartlägga och synliggöra kvinnan på Söderslätt (inklusive Malmös landsbygd): ”Kvinnokraft på Söderslätt – dåtid och nutid."
Avsikten är att försöka vaska fram kvinnomaterial, lokal kvinnohistoria, identifiera starka kvinnor, kvinnokompetens, förebilder. Vi vill visa vilka livsbetingelser kvinnor på Söderslätt levat under.
Kanske kan det i slutändan resultera i en utställning.
 
Samtidigt skulle vi också vilja uppmärksamma och synliggöra de ideella – och företagsamma - krafter - vi vill kalla dem för Byakraft - som verkar på landsbygden i dag: hembygdsföreningar, hembygdsgårdar, byalag o d. Dessa gör många underbara ting på vår landsbygd för att få bygden att blomstra.