lördag 21 december 2013

Sjuksköterskan och kallet

Kvinnodominerat yrke: Sjuksköterskan

Synen på dem som vårdade sjuka har förändrats under tidernas lopp. På 1700-talet, t ex, såg man med förakt på sjukvårdarna - det var fult att vårda sjuka kroppar och endast arbetarkvinnor kunde göra något sådant. Men under 1800-talet började en ny syn på sjukvårdaren spira. Florence Nightingale blev förebild och ett nytt kvinnoyrke var i antågande: sjuksköterskan.
Kvinnans väsen ansågs som vårdande, moderligt givande och uppoffrande och därför var det givet att sjuksköterskeyrket skulle passa för just kvinnan. Martin Luther hade på sin tid ansett att kvinnor hade medfödda egenskaper som passade för vårdande sysslor medan män hade egenskaper som passade för annat arbete. Båda könen behövdes i samhället, men männen var överordnade kvinnorna, ansåg Luther.

Sjuksköterskeyrket blev i början helt kvinnodominerat. Yrket betraktades som ett kall och man förväntade sig av sjuksköterskan att hon skulle viga sitt liv åt att vårda sjuka och därför också skulle avstå från att bilda familj.
Kallet gavs henne av Gud och drivkraften till att arbeta kom ur tron. Förmånen att få arbeta var lön nog. Det var därför nästan uteslutande överklassens kvinnor som "hade råd" att ägna sig åt sjuksköterskeyrket.

Nåväl – på 1930-talet började i alla fall detta kall av olika anledningar att ifrågasättas. Sjuksköterskorna bildade fackförening, började kräva anständiga löner och på 1960-talet började de t o m demonstrera och mena att yrket var ”ett vanligt jobb” – inget kall. Uniformen försvann och sjuksköterskan blev ”du” med doktorn. Och numera har yrket även lockat män - hittills är de dock i minoritet, cirka 10 %.

torsdag 19 december 2013

Söderslätt

Det finns en hemsida om Söderslätt som kommunerna Svedala, Vellinge, Trelleborg och Skurup står bakom. Där finns avsnitt om Att Bo, Att Göra, Att Äta, Evenemang - och med kalendarium över vad som händer dag för dag. Bra! Men varför är inte Malmös landsbygd med där?  Det Malmö som är söder om yttre Ringvägen: Oxie, Tygelsjö, Glostorp m m.

Enligt Wikipedia: "Söderslätt är en slättbygd utan absolut geografisk gräns i sydvästra Skåne. Söderslätt är huvudsakligen beläget söder om Länsväg 101, som som går mellan Ystad och Malmö, området som kallas söder om landsvägen. Norr om landsvägen, som bildar en tydlig topografisk gräns, breder ett kraftigt kuperat backlandskap ut sig. I politiskt avseende hör bygden till Malmö, Vellinge, Trelleborgs, Skurups och Svedala kommuner."

Även Visit Skåne har en sida om Söderslätt.

Se Söderslätt "är en webTVsajt för dig som vill upptäcka och uppleva nya platser och människor i Skånes sydvästra hörn. Se filmerna om slättens eldsjälar."

Destination Söderslätt  Även där med avsnitt som Bo, Äta, Evenemang etc

Söderslätts Countryfestival är ett årlig evenemang i ... (var?) Tolkningsvis  i Anderslöv (?) Varför inte sätta orten Anderslöv tydligare på kartan!  

Stora tänkare (män) om kvinnor

Genom historien har olika tänkare och filosofer (läs: män) påverkat vår kvinnosyn. Dessa manliga tankar om kvinnor och kvinnors plats tycks fylla en enda funktion: att tala om för varandra och för kvinnor, att kvinnor är en sämre eller annorlunda sort än män och följaktligen förtjänta av det ofria öde som var deras.

* Kvinnan var skyldig till syndafallet, för det var hon som hörde ormens röst och till straff måste kvinnor föda under smärta. (Skapelseberättelsen)

* Kvinnan är värre än den stormpiskade havsvågen, värre än eldens glöd och fjällets lavin. Om det finns en gud som har uppfunnit kvinnan ska han veta att han är den olyckligaste upphovsmannen till det största onda som finns. (Thukydides, 400 f Kr)

* Människor är djur. En skillnad mellan män och kvinnor är att kvinnan är en ofullbordad, missformad man. (Aristoteles, 300 f Kr)

* Kan kvinnan överhuvudtaget räknas till människosläktet? (På dagordningen på kyrkomötet år 585.) Efter tre dagars häftig debatt och votering fastställdes med en rösts övervikt att kvinnan tillhör människosläktet.

* Kvinnan är ett ofullkomligt djur. Hennes inre anatomiska delar är större i förhållande till mannens, men i gengäld har mannen begåvats med större huvud. Kvinnan står djuren närmast och därför kan man inte låta henne ta ansvar för något. (Jean Bodin, fransk filosof och politiker, 1500-talet)

* Om en kvinna går och är trött av ständiga barnafödslar och till sist dör därav så är däråt inget att göra. Låt henne dö. Naturen har gett kvinnan breda höfter och en stor bak och har därmed tydligt tillkännagett att kvinnan ska sitta stilla och passa sitt hus. (Martin Luther)

* Osedlighet har gjort kvinnan till ett djur, själva naturen kämpar mot hennes osedlighet. Det kan man se t ex hos en drunknad kvinna, som automatiskt ligger på magen i vattnet för att hennes bröst inte ska irritera mannen. Kvinnor är dessutom ett dyrt djur att underhålla, de är hagalna och är t o m orsak till krig. (Albertinus, 1600-talet)

* Kvinnan blir fortare könsmogen än mannen av den enkla anledningen att en ond växt växer snabbare än en god. Men mannen borde tåla kvinnan av samma skäl som han tål husdjuret: nämligen för nyttan. (Heinrich Freden 1600-talet)

* Kvinnor passar till att uppfostra oss i vår barndom därför att de själva är barnsliga, ytliga och inskränkta därför att de – kort sagt – hela livet igenom förblir stora barn. De blir ju stående på, ett mellanstadium mellan barnet och mannen som ju i egenskap av man är den egentliga människan (Schopenhauer 1839)

* Vad bryr sig kvinnor om sanningen? Inget är mera främmande, mer motbjudande för kvinnan. Hennes viktigaste konst är lögnen, hennes viktigaste tankar gäller huden och skönheten. (Nietzsche 1839)

* Genom det sexuella urvalet har mannen blivit kvinnan överlägsen inte bara i fråga om fysisk storlek och styrka, utan också beträffande energi, intellekt och kreativitet. De egenskaper där kvinnan har företräde: intuition, perception och imitation, är karakteristiska för de lägre stående raserna och därför för ett förgånget och lägre civilisationsstadium (Charles Darwin 1871)
  

* Kvinnors närvaro i riksdagen kommer att ytterligare sänka standarden. Det är icke till samhällets båtnad att föra in kvinnan i politiken. Det vore risk för fosterlandets öden om valmanskåren skulle utökas med kvinnorna. (Svensk riksdagsman ang kvinnors rösträtt o valbarhet till riksdagen)

* Mannen är hustruns huvud. Liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män. … Kvinnorna ska tiga vid sammankomsterna, de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något skall de fråga sina män när de har kommit hem.” (Paulus i brev till den nykristnade församlingarna, första Korintierbrevet)

 

måndag 16 december 2013

Café "Hos mig"

Vi har besökt och intervjuat Lena Forén-Naranjo på  Café ”Hos mig” 


Lena Forén-Naranjo driver caféet och övrig anläggning på gården i Skabersjö, tillsammans med maken. Lena är egentligen musiker och musiklärare. Hon och hennes man hittade en gammal gård, med renoveringsbehov, och har nu startat café där, med hemlagade pizzor m m.
Makarna sökte och fick Leaderstöd 2011 för en Tangofestival i Svedala Kommun. Hon har också startat Skabersjö kulturakademi, med stöd av Svedalas kultursekreterare.Skabersjö Kulturakademi
Så här står det på Facebook:
 
Drömmen om att skapa en plats där människor kan träffas och njuta av musik, dans, teater, konst och god mat i en ombonad miljö är äntligen sann! Vi, Tico Naranjo, chilensk trubadur och låtskrivare, och Lena Forén Naranjo, fd professionell valthornist och numera musikskolechef, träffades för två år sedan och påbörjade denna dröm när vi hittade en gammal gård precis i ingången till Bokskogen cirka 15 minuter utanför Malmö. ....  Tangoparadiset – ett samarbeten mellan Skabersjö KulturAkademi, HosMig och Svedala Kommun. Vi erbjuder smakfull mat, vackra omgivningar, inspirerande work shops, sovplatser, bad, camping, utomhusgrillning och massor av dans!

Förutom med Svedala Kommun, som de samverkat med på ”Kulturnatten” de senaste åren, samarbetar de också  med Slottscaféet vid Torups slott och caféet på fritidsanläggningen i Torup.

Idag är caféet därför endast öppet sommarhelger, men därutöver kommer olika arrangemang året om. Förutom ovannämnda ”Kulturnatt” - med fullt hus - även julmarknadshelg, tangokvällar med levande musik, bröllop, ridläger m.m.

Verksamheten byggs hela tiden ut, liksom byggnaderna. Nu finns nyinredda övernattningsrum i de gamla stallen och på loftet, bastu och utomhusbad, övertäckt uteservering där den gamla gödselstacken fanns osv.

Framtidsplanerna är många!
    
Såväl Skånska Dagbladet som Sydsvenskan har skrivit om "Hos mig". 

 

lördag 14 december 2013

Folklivsarkiv och Arbetarrörelsens arkiv

Folklivsarkivet i Lund har bistått oss med att ta fram olika kvinno-historier i Skåne, tyvärr tunnsått från Söderslätt. Sen låter det väldigt intressant med Fruntimrens Sjelfhjelpsförening i Trelleborg. Vad gjordes där?
_ _ _

För en tid tillbaka hade vi möte på Garvaregården i Trelleborg, på  Arbetarrörelsens arkiv, som Christel Winberg förestår. Berit Möllerström från Beddingeortens LRF-avdelning hade många kvinnohistorier att berätta och vi fick anteckna flitigt.
För att ta några exempel:
Gudrun Helmont (1884 - 1969) sjuksköterskan/politikern som var med och startade Röda Kors-verksamheten i Trelleborg

Elna Pehrsson (1879 - 1940), vars trädgård i Brunsbo blev vida känd och hon vann "otaliga" priser på utställningar, där hon deltog med sina trädgårdsalster. Hon gav ut en konserveringsbok som trycktes i flera upplagor och hon gav kurser i konservering 

Ing-Britt Jagerstam och Ingrid  Johansson som båda nominerats till pris som landsbygdsutvecklare

Madeleine Brandin, som (nyligen) skrivit boken "Lust på Söderslätt"

med flera, med flera.

Berit Möllebäck själv är också en kvinna med många järn i elden. Aktiv i t ex byaförening, LRF, inom politik, hembygdsförening, varit med i kyrkorådet och stiftets kyrkomöte, m m. Som en rubrik i Trelleborgs Allehanda lyder: Berits envishet får byn att leva!
Siv Heurlin (FemNet), Berit Möllebäck och Christel Winberg

Malmö Museums kulturarvsenhet

Möte med Malmö Museums kulturarvsenhet och dess chefen Anders Reisnert.
Jovisst ska vi ha en kvinnoutställning på Malmö Museum - inga problem!

Kulturarvsenheten på museet ansvarar för museets alla föremål. Bara 2 - 3 % av föremålen får plats i museets öppna visningar.  På webb-carlotta finns de dock alla. Museet har 330 000 besökare per år.
Det finns mycket historia om kvinnor, menar Anders Reisnert - det gäller bara att forska. (Men sådant kan ta åratal!)
Vi beundrar väven med Malmö-motiv i administrationsbyggnadens trappa
 


 

tisdag 10 december 2013

Carina Levins bagarstuga i Vismarlöv

Det är nästan alltid fullt i Väv- och Bagarstugan i Vismarlöv.
Vi har funderat över hur det kan komma sig – på en ändå så pass ”avlägsen” plats? Charm? Beror det på ägaren, Carina Levin? Eller helt enkelt på att det är en bagarstuga? Huset i sig ser riktigt anspråkslöst ut – utifrån. Men det är desto mer gemyt inuti. Och det har verkligen blivit en mötesplats på rena landsbygden. Där har arrangerats utställningar och loppmarknader, en mopedklubb har visat upp sig, det har visats ulltovning, konstutställningar, lappteknik, m m.

Exteriör2011 fick hon Svedala kommuns kulturpris på 10 000 kr. Motiveringen var att hon satt Vismarlöv på kartan, såväl kulturellt som turi                                                                   En del av interiören

Idén om bagarstugan har Carina egentligen haft under många år. Hon arbetade tidigare som undersköterska och hade en vävstuga med vävkurser litet vid sidan om. Under sina utställningar brukade hon baka kakor och bjuda på dessa. De fick strykande åtgång. Då kom tankarna på ett eget kafé. Under åren som gick samlade hon på sig möbler och porslin till caféet. Nu är hon sysselsatt med verksamheten sju dagar i veckan, många timmar om dygnet.

Men så fick hon också Svedala kommuns kulturpris 2011 på 10 000 kr. Motiveringen var att hon satt Vismarlöv på kartan, såväl kulturellt som turistiskt.


 

söndag 8 december 2013

ResursCentradagen

Så gick den årliga ResursCentradagen av stapeln. Plats: Stiftsgården Åkersberg i Höör.
Vi kom litet försent - det var stormigt och tågproblem.

Christina Arvesen och Bodil Nilsson informerade om Winnet Skåne, vad föreningen uppnått under 2013, efter att man blivit självständig. Matilda Andersson informerade om den skånska genuskarta som Winnet Skåne står i begrepp att ta fram. 

Tyvärr utgick punkten med United Sisters, eftersom informatören inte kom fram på grund av stormen och tågproblemen.

Under punkt Idéstafetten berättade först Selma-föreningen  i Landskrona om sin verksamhet och om sitt jämställdhetsprojekt (Leader)
FemNet informerade om vår förstudie (Leader) och om vad vi uppnått hittills. Ev samverkan kan tänkas med Winnet Skåne.

Anna Edström berättade för oss om bortglömd förebilder - kvinnor inom området musik. Det är många fler kvinnor än man tror, som påverkat musikens utveckling, men de har sållats bort i historiebeskrivningarna. Anna hade grävt fram en del av dem.... (Se mer om henne nedan)

Och sen väntade enligt traditionen en god middag! Det blev nätverkande och dialoger som vanlig bieffekt av en sådan dag. Tack, Winnet Skåne!

Eva Månsson informerar om FemNets förstudie


Eva Edström underhöll vid middagen. Eva är låtskrivare, gitarrist och sångerska hos tjejbandet The Bandettes.

lördag 7 december 2013

Landsbygdsföretagande, nätverk och synliggörande

Vi har besökt en del företagerskor på landsbygden. De synliga, de som har t ex gårdsbutiker och liknande. Självklart finns det andra företagerskor också på Söderslätt, men de är inte lika synliga för oss. 

Med erfarenhet från vårt ”Sjöboprojekt” för något år sedan, så vet vi att en del av dessa kvinnor har företagandet som livsstilsföretag eller ”hobbyföretag”. Det bär sig inte alltid, men de uppfyller en del av sin dröm.
En del av dessa gårdsbutiker o d ligger bortom de stora allfartsvägarna. Hur når de sina kunder, hur marknadsför de sig, hur hittar kunderna till dem? Landsbygdsföretagen måste på ett eller annat sätt kompensera för nackdelar som gleshet och avstånd.

En del menar att de annonserar i tidningarna eller att de har sina stadiga, återkommande kunder. Hemsida använder sig de flesta av - dock ej alla. I några fall är hemsidan förenad med en webb-butik. Man kan också komplettera med att synliggöra sig via olika sociala medier.

Nätverkande är en annan lösning, som t ex ”Det goda livet på landet”, där man arrangerar gemensamma aktiviteter och gemensam annonsering. Man hjälps åt att utveckla sina respektive företag. Idéer och samarbeten diskuteras. Man kan hänvisa kunder till varandra.
I en intervju i Sydsvenskan 20 oktober berättar projektledaren för "Det goda livet", Ameli Rosenqvist att flera av nätverkets företagare har sadlat om och flyttat ut på landet för att våga göra något nytt, något de brinner för. ..Ameli nämner också att hon tror absolut att det är lättare att lyckas på landet, där det finns stor potential och mycket mindre konkurrens. Flera av de ingående företagen har ökat sin försäljning sen det gått med i nätverket. Att skaffa egen lokal och fungera som turistbyrå är en av idéerna att spinna vidare på, likaså att sälja upplevelser... En och en syns de inte, men tillsammans ska de sätta Söderslätt på kartan! 
Men nu är det likväl så att det är långt avstånd för kunden i stan (eller tätorten) till företaget på landet. Vad ska förmå mig som stadsbo att gå och handla hos en gårdsbutik ”på landet”? Vi har gjort en liten gallupundersökning bland vänner och bekanta:

Man kan tänka sig att handla i en gårdsbutik om butiken säljer något som är unikt, som kanske inte finns i stadsbutiken – eller som erbjuder färskvaror som matvaror, tomater, hallon- och jordgubbsplock och liknande – eller något som är förenat med upplevelse av något slag, behöver i och för sig inte vara på samma plats, men ändå alldeles i närheten – om varorna är billigare i inköp än i stadsbutik (typ Ullared) – Man besöker kanske gårdsbutiken om man ändå befinner sig på platsen eller orten. Det är större urval i stan – Fråga: varför säljer så många ”samma saker”?... Det finns också de som aldrig eller nästan aldrig besökt t ex en gårdshandel eller gårdsbutik – ”Allt finns i stan – varför skulle jag åka ut på landsbygden och handla? I stan strosar jag runt och kollar i skyltfönster, jämför varor och priser. På landet känns det dumt att gå in i en butik utan att köpa något, så därför avstår jag från att ens gå in."
Hur få till ett ”skyltfönster” i stan? Ett exempel är olika arrangemang, mässor o d. Eller som ”Bondens egen marknad”. Men också som en del hantverkare på Söderslätt gjort. De marknadsför sina produkter i gemensam lokal i Trelleborg, Ateljé Loftet.  Ateljé Loftet 
 
 
 

tisdag 3 december 2013

Gårdsbutiker - kvinnors företagande

Börringekloster genom galler
Börringeklosters gårdsbutik, som öppnades våren 2012, har vi besökt även tidigare. Gårdsbutiken ägs av familj Ramel. Agneta Ekblad är den som driver den, som affärsutvecklare. Butiken ligger lättillgängligt, vid E 65, vägen mellan Malmö och Svedala.

Gårdsbutiken vill framförallt saluföra närproducerat och Agneta kör därför runt till de olika lokala producenterna för varuinköp. Hon anser att det ska vara tydligt vem som är odlaren. Man ska lyfta bonden bakom produkten, de som har fött upp lammen och ystat osten. Gårdsbutiken gör sin egen honung, säljer sitt eget kött och odlar klimatcertifierade gröna ärter på kontrakt för Findus.

Byggnaden är från 1700-talet, en gammal ridmanege som renoverats upp. Förutom butik finns det också ett café.

En del av gårsdsbutiken
 
ADen vanliga gången brukar vara att man börjar med några påsar med till exempel potatis eller morötter som man ställer ut i en låda med en burk bredvid där de som handlar kan lägga pengar i – (precis som butik Torsvik - se nedan.) Sen byggs verksamheten på allteftersom. Man börjar förädla, baka, och utvecklar kanske också till sist verksamheten med en upplevelse.

Ramels är ärtodlare sedan decennier och man fick idén om en ärtvecka, då öppnas fälten för självplockning. Man har dessutom den ”första gårdsförsäljning av klimatcertifierade ärter”.

Tanken från början var att ha öppet året om, men nu ser vi av skyltarna vid vägen att butiken är stängd för hösten/vintern och öppnar igen framåt våren.
_ _ _ _ _ _

Även Butik Torsvik ligger bra till, vid landsvägen mellan Skurup och Skivarp.
Maria Andersson förestår butiken, som är inrymd i makens/lantbrukarens gård. I butiken finns keramik, inredningsdetaljer men också produkter från t ex Österlenkryddor. Planen är att satsa mer på olika närproducerade delikatesser. Maria var tidigare deliansvarig på dåvarande AG Favör. Gårdsbutiken har hon haft sedan 2006, sen dess har hon utvidgat och utvecklat och det går bara framåt...

På en pall utomhus finns gårdens färdigplockade potatis och pengarna kan läggas bredvid. I huvudsak är det stamkunder från bygden som handlar.

En hörna av butikens innehåll
 

onsdag 27 november 2013

Kvinnor på Svaneholms slott. Johannamuseet

Det är julmarknadsdags och då passar vi på att studiebesöka, eftersom november egentligen är utanför besökssäsongen.

Först Svaneholms slott, som var säte och bostad för bl a grevinnan Mathilde Hallenborg (1834-1933). Under hennes tid var slottet ett levande kulturellt och konstnärligt centrum.
Eva Ehrensvärd (f. Hallenborg)  (1864 - 1947) var den sista grevinnan på Svaneholms slott. Under hennes livstid skedde stora förändringar – renoveringar av slottet kostade alldeles för mycket och delar av godset fick auktioneras ut. Svaneholms andelsförening bildades och tog över ansvaret för slottet. Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening  fick ansvaret för samlingarna på slottet.
Obligatorisk kvinnlig slöjd i skolan 1891

Maria Kristoffersson, "gudabenådad spetsknypplerska"
_ _ _ _ _ _

Besök på Johannamuseet.
som har fått sitt namn av en T-Ford från 1914, som museets grundare köpte in. Den hette Johanna.

Det var många besökare och det var kö till insläppet. Av traditionella kvinnoredskap visade museet upp köksattiraljer, spisar, tvättutrustning som ålderstigen ”tvättmaskin”, frisörredskap, locktänger o d, bröllopskläder anno dazumal, m m.
                                                                                              "Tvättmaskin"

måndag 25 november 2013

Kommunal konst

Det kan vara intressant att se hur kvinnor avbildas i respektive kommuns officiella konst.

För några år sedan studerade FemNet offentlig konst i Malmö, ur ett könsperspektiv. Utgångspunkten var 42 konstverk som nämndes i en kommunal broschyr.
Vi räknade fram att konstverk gjorda av kvinnor låg på enbart 11,9 %

Sammanlagt 30 av konstverken hade människor som motiv. Av dessa föreställde 16 st kvinnor, 14 män. Dock förekom fler avbildningar av män totalt, eftersom flera konstverk skildrade grupper av människor, där män alltid var i stor majoritet.
Över hälften av de avbildade kvinnorna var nakna, men mindre än hälften av männen. De nakna kvinnorna stod passiva och lät sig beskådas. När den nakna mannen avbildades, så var han aktiv och oftast avbildad mitt i en rörelse, oftast ett lyft. Titeln var allvarstyngd och heroisk som "Tragos", "Tidens genius", "Arbetets ära".

Hur ser det ut i Söderslätts kommuner? Vi har inte undersökt könsperspektivet, men här är två statyer, som fastnat på bild:
Böst (av Fred Åberg) från Trelleborg. Böst är på dialekt och betyder ungefär elak, stygg. Skulpturen markerar ”styggt väder”. Kommunen lär använda statyn/fontänen som ett kännemärke för staden. Fred Åberg har också skapat statyn av oxen, som finns (f n dock nedtagen ”för reparation”) i Oxie centrum och som är ett kännemärke för Oxie.
Flicka med barnvagn - som finns i Svedala - är skapad av Gunnel Frieberg, som också skulpterat Sillagumman på Fisketorget i Malmö. Om den senare berättade hon att hon fick inspiration från sin skoltid på 1920- och 1930-talen, då hon varje dag traskade längs med kanalen. På vägen mötte hon sillagummorna som kom från Limhamn och körde med sina rullebörar med nyfångad sill. De berättade om sina slitsamma liv och hur många Sydsvenskan de hade stoppat in under kläderna för att inte frysa.

söndag 17 november 2013

En bukett med Söderslättskvinnor

Vi har fått en del tips och uppslag på både dåtida som nutida företagsamma eller starka kvinnor, kvinnor som sticker ut, kvinnor som både vill och kan, kreativa kvinnor, kvinnor som doers …
Bland andra:

Kloka gummor som Botilda Pettersson i Vinninge, kraftfulla lantbrukerskan Karna Mårtensdotter, konstnären och keramikerna Madeleine Hillgrund Lilja, distriktssköterskan Martha Hansson från Äspö, hoppryttarinnan Eva Maria Gretzer, Carina Levin som startade Vismarlövs väv- och bagarstuga, Jeanette Bohman och Lisbeth Böhm som är ambassadörer för kvinnors företagande, som driver/har drivit nätverk för kvinnors företagande, jämsides med sina uppdrag som företagare inom konsultbranschen, Elna Pehrsson som lanserade konserveringsmetoder, födde upp fjäderfä, tog emot hushållselever, bildade kvinnoföreningar, deltog i kommunalpolitik m m, Maria Tufvesson med Soldattorpets mejeri, flera kraftfulla politiker av olika schatteringar, med flera med flera...

Fotot taget i Trelleborgs Museum
Klicka för större bild

Anonyma mjölkerskor, med arbetsledare (man)
bilden från Statarmuseet, Torup

lördag 16 november 2013

Kvarndala. Kloka kvinnor i Vellinge och hästgårdar på Söderslätt

Besök på Kvarndala Kulturhistoriska Förening och dialog med dess ordförande Anita Nilsson och delar av styrelsen. Pratade projekt.
Föreningen har 900 medlemmar – imponerande!
Blev guidad sen av Birgitta och fick höra om gammaldags konservering och litet om fiskares verklighet.

Tack, Kvarndalaföreningen!
Avsnitt hushållsbestyr: Konserveringsapparat
_ _ _ _

Stefan Sandberg föreläste på Vellinge bibliotek om Kloka kvinnor, del II.
Vi fick höra om tre remarkabla kvinnors livsöden (dock ej från Söderslätt).
På bokhyllorna fanns dock mer lokal Vellingehistoria att låna...

En fundering: Det finns massor av hästar och hästgårdar på Söderslätt. Vad hittar man på med alla hästarna? Hobby eller försörjning?

söndag 10 november 2013

Intervju och artikel

Här är artikeln i Trelleborgs Allehanda.

Dubbelklicka för större bild
Vi har fått goda tips från engagerade kvinnor (och män) som sett artiklarna - och dem tackar vi varmt!

Vi har nu cirka 120 sidor råtext som kan appliceras på kvinnors liv och leverne på Söderslätt - dåtid och nutid. Däribland finns cirka ett 40-tal kvinnor, med varierande bakgrund - företagsamma kvinnor men också kvinnor som offer för dåtidens kvinnosyn.

Vi avvaktar svar från ett antal byalag/hembygdsföreningar, som vi kontaktat.
 
 
 

fredag 8 november 2013

Biblioteksbesök

Det blir många vändor till biblioteken för inhämtande av kunskap. Hos Vellinge bibliotek träffade vi en vänlig bibliotekarie, Stefan Sandberg, som dessutom verkade kunnig i kvinnohistoria. Inte så konstigt, för det visade sig sen att han håller i olika berättarcirklar och ska dessutom ha föreläsning om "kloka kvinnor" den 16:e november i Vellinge - se nedan. Intressant!

Tyvärr var det så att många böcker som behandlade lokal historia var utlånade till gymnasieklasser, som huserade i samma byggnad som biblioteket. Så det var kanske större chans att hitta något lämpligt i Höllvikens bibliotek, t ex.
Så då fick vi bege oss dit.
Där hade man en kul grej - en låneväska/kasse med sex pocketböcker, som kunde användas till en lånecirkel med sex personer. Så att var och en fick en egen bok att läsa. Lånetiden var utsträckt till sex veckor. Därefter kunde man låna ny kasse med sex nya böcker. Cirkeln kunde man hålla i ett rum på Höllvikens bibliotek.
(Idén hade man fått från Växjö bibliotek)

                                                                 Bokkassarna, upphängda, i Höllvikens bibliotek

måndag 4 november 2013

Slättarps gård - att göra verklighet av drömmar

Vi fick inbjudan från Yallatrappan att besöka Slättarps gård, där kvinnorna skulle ha utställning. Gården skulle vara nära Malmö, stod det i mailet. Nu var det förstås en felskrivning – det var nära Trelleborg i stället, tätt intill Skegrie.

Slättarps gård. Längst t v står Yallatrappan

Gården visade sig ha butik, café, restaurang m m. Innehavaren av komplexet, Charlotta Hörnstedt, har gjort något av sina drömmar. Under sin senaste mammaledig funderade hon på att göra en förändring i sitt liv. När hon besökte Slättarps gård, så såg den precis ut som den gård hon skissat på i sina drömmar. Från början var förstås fastigheten ett gammalt smutsigt svinstall, som hade stått tomt de senaste åtta åren. Men Charlotta visste vad hon ville. Hon skissade och planerade och sen sa hon upp sig från sin tjänst inom butiksbranschen - och maken gjorde likadant.

Man renoverade och stod i och 2010 blev visionen verklighet, först med enbart butik och café. Senare utökades innehållet med restaurang, event- och festlokal.  Charlotte menar att man ska inte se gården enbart som en butik, utan det ska bli ett utflyktsmål för hela familjen. De arrangerar också olika evenemang – se kalendariet på hemsidan.

 

Nu finns där en mix av interiör, mode, textil, blommor, leksaker, café och restaurang, Slättarp Mat & Möten. Lokal kan hyras för fest, konferens, m m. Man kan nog säga att det på sitt sätt har samma koncept som Lorensdal vid Vellinge, som vi besökte på tillbakavägen.
Samtalade också med Yallatrappans kvinnor, med verksamhetsledaren Dorotha Trusz och med deras nya projektledare Eva Hartman, som ska utvidga Yallatrappans koncept till även andra kommuner i  Skåne.

söndag 3 november 2013

Studiebesök Klagstorp

Vi gjorde studiebesök hos Rustibusa, som är Klagstorps enda (sommar)café. Men det är inte enbart ett sommarcafé. Nikolas tänker öppna utställningslokal och även arrangera olika evenemang.  Förra sommaren arrangerade han t ex ”Äpplekakskuppen”. Det finns planer även på övernattningsmöjligheter.

I trädgården möts vi av lösgående mysiga katter och höns samt mängder av fallna röda äpplen.

Vi diskuterade samarbete. Nikolas har planer på en utställning som följer en lustig och invecklad röd tråd och som åtminstone delvis associerar till Margaretapaviljongen i Malmö. Dessutom ska också bygdens historia och dess starka kvinnor synliggöras. Vi ska samverka - i en del av lokalen ställer FemNet ut med Arbetar- och kvinnorörelsen historiskt.

Vi hade ömsesidigt utbyte av mötet. Vi fick fler namn att undersöka och bl a fick vi veta att det finns ett Söderslättsparti. På partiets hemsida står: ”Vi är ett lokalt, tvärpolitiskt parti med ett gränslöst tänkande. Det innebär att vi värnar lika mycket om landsbygd och byar som Trelleborg….” En hastig blick på hemsidan, så verkar det som det bara handlar om Trelleborgs kommun? Kanske har vi fel.

Efter mötet går vi runt litet i trädgården, där Nikolas jobbar med att anlägga en riktigt gammaldags trädgård med tidstypiska växter.


Vi kollade upp en eventuell utställningslokal i Klagstorp.
Efteråt tänkte vi besöka Cakemehappy i Klagstorp (kvinna som företagare). Vi lockades av de läckra tårtorna på hemsidan. Men det var stängt – synd! Innehavaren, Maria Lundqvist, ska slå in mer på försäljning över nätet. För övrigt så har hon sadlat om: Från utredande socionom till design av tårtor. ..


På hemvägen besökte vi Anderslöv och hoppade in i Café Mia och pratade med innehavaren, Sabina Kristiansson. Café Mia visade sig vara Anderslövs enda café, med trevlig och mysig inredning.  Sabina berättade i korthet att hon inte bor i Anderslöv, men har jobbat här inom vård och kök i många år. Hon insåg att orten hade behov av ett café och när lokalen blev ledig så slog hon till – i maj i år. Egentligen är byggnaden ursprungligen en gammal biograf, där det tidigare funnits andra verksamheter (bl a syateljé, blomsterhandel, gym). Det finns planer på utställningskoncept. F n ställde en fotograf ut sina bilder.